MBTI Myers-Briggs Type Indicator

Världens mest använda personlighetstest

Det är kort och gott världens mest använda test för att skapa insikt och utveckling.

Myers-Briggs Type Indicator – känt som ”MBTI” – originalet bland alla personlighetstester.

”When people differ, a knowledge of type lessens friction and eases strain. In addition it reveals the value of differences. No one has to be good at everything.”
– Isabel Briggs Myers

Är du intresserad av att veta mer?

Vill ni genom företaget göra MBTI tester och

utvecklas som team?

Hör av er till oss, vi finns alltid tillgängliga för att berätta mer eller diskutera dina utmaningar. Du når oss via mail och telefon. +46-70-670 30 20 eller @amazeme.se

Bakgrund 

Testet framställdes under 1900-talet av amatörpsykologerna Isabell Myers och hennes mor, Katherine C Briggs. Det bygger på den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jungs teorier om psykologiska typer. Det är ett instrument för din självkännedom och din personliga utveckling. Ett verktyg som hjälper dig att visa hur skillnaderna mellan människor kan tas tillvara. MBIT är ett mycket effektivt verktyg för grupputveckling, där en förståelse för olikheterna kan leda till att man undviker missförstånd och konflikter, för att lära sig om gruppens olika styrkor och hur de kan dra nytta av dessa.

Vad MBTI är bra för 

Verktyget hjälper dig att öka din skicklighet i bemötande av personer med annan personlighetsstil och för att bli klar över din egna ledarstil. Det ger dig en bra grund för att reflektera kring lärostilar generellt.

Kärnan i MBTI 

Själva kärnan i MBTI består i hur mönstren i din personlighet och ditt beteende fångas i de 16 olika ”typerna” som i sin tur beskriver hur du fungerar, hur du utvecklar dina relationer, dynamiken mellan dig och andra och hur du lär dig att bli mer effektiv i att nå fram till andra genom förståelsen för ”typ-dynamiken”.

MBTI består av 16 olika ”typer”, kombinationer av bokstäver till exempel INTJ eller ESFP. Bakom bokstäverna gömmer sig insikter om hur du processar information, fattar beslut och förhåller dig till utmaningar och världen i det stora hela. Den unika kombinationen av bokstäver ger dig ett enormt värde i att förstå hur du själv fungerar. Men det är när själva ”typdynamiken” uppstår som det blir intressant dvs. hur samspelet mellan olika typer ser ut och vad du kan lära dig för att bättre förstå och nå fram till andra, det är då MBTI verkligen förtjänar sin uppmärksamhet.

Idag är MBTI ett verktyg som används världen över.

Över 4000 studier gjorts på verktyget, vilket utgör MBTI till det mest undersökta arbetspsykologiska testverktyget i världen.

Rapporterna och allt material ger oss möjligheten att lyfta våra insikterna och lägga grunden för utveckling på en helt unika nivå.

Utveckla ditt eget självledarskap,

lär känna och förstå dina kollegor bättre.

Hör av dig, vi finns alltid tillgängliga för att berätta mer eller diskutera dina utmaningar. Du når du via mail och telefon. +46-70-670 30 20 eller jennie@amazeme.se

För mer information om MBTI myersbriggs.org

”It is up to each person to recognize his or her true preferences.”
– Isabel Briggs Myers

 

MBTI är världens mest använda personlighetstest för utveckling av individer och grupper. Verktyget ger unika insikter på ett lättfattligt och tydligt sätt som skapar vilja till förändring och en bättre förståelse för dynamiken i arbetsgrupper.

 

Unna dig själv och dina nära, kära eller kollegor en resa i personlig utveckling och självkännedom!