MBTI – Världens mest använda personlighetstest!

MBTI

För att skapa insikt och utveckling!

Det är helt enkelt världens mest använda personlighetstest för att skapa insikt och utveckling.

Testet är i första hand ett instrument för självkännedom och personlig utveckling och för att visa hur skillnaderna mellan människor kan tas tillvara. Andra användningsområden är grupputveckling, där en förståelse för olikheterna kan leda till att man undviker missförstånd och konflikter och att man kan dra nytta av gruppdeltagarnas olika styrkor. Modellen används också som en grund för att reflektera kring lärostilar, för att öka sin skicklighet i bemötande av personer med annan personlighetsstil och såklart för att bli klar över sin egna ledarstil.

För kontakt och för att läsa om MBTI amazeme.se/mbti/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.