Skapa 100% NPS resultat från dina kunder

3 fokusområden för att skapa bättre NPS i din kundundersökning

Skapa hållbara, långsiktiga och lojala kunder. Att göra sina kunder nöjda, glada och rekommenderande kunder kräver det lilla extra, dvs. ett kontinuerligt engagemang, hängivenhet, och uppmärksamhet på detaljer långt efter den första försäljningen har gjorts.

Syftet är enkelt: du vill att dina kunder ska vara nöjd, glad och rekommendera er, era tjänster och era produkter och vara exalterade över sitt inköp.

Genom det får du inte bara gladare personal, utan även en ekonomisk uppsving i företaget. Lojala kunder är ett av företages viktigaste tillgångar.

Att göra dina kunder glada ökar din kund återköpsgrad och i sin tur kundernas Life-time-value (CLV). Enligt en Loyalty360 undersökning, uppgav ¾ att 20% av nyförsäljningen kommer från befintliga kunder. Dessutom kostar det 5 gånger mindre att generera nya affärer från en befintlig kund än att skaffa en ny kund.

Detta tyder på att om du fokuserar på att göra dina kunder glada snarare än att bara genomföra den första försäljningen, kan du minska kostnaderna, förbättra din kund omsättningshastighet, och öka customer life-time-value, som alla kommer att förbättra avkastningen på investeringen och ge ekonomisk avkastning på den tid och de pengar du satsat på för att skaffa dina kunder.

Med detta sagt är det väl värt att investera pengar på att utveckla dina kunskaper inom affärsnätverkande och relationsbyggande egenskaper. Hur gör du för att behålla goda affärsrelationer över tid?

Genom våra utbildningar kan du som säljare, företagare och entreprenör ta enorma steg inom relationsbyggande egenskaper och utveckla din strategi för att få långsiktiga, lönsamma relationer. Hör av dig till oss på AmazeMe för mer information om våra utbildningar. @amazeme.se

Det är också otroligt viktigt att;

1) Ha en bra produkt eller tjänst

Denna borde vara en självklarhet för att kunna glädja en kund, men om tjänsten eller produkten bara är funktionell kommer det inte att glädja kunden i sin helhetsupplevelse, produkten eller tjänsten ska idag också vara optimerad för användaren. Idag förväntar sig kunder att få en tilltalande, behaglig och kanske till och med extraordinär upplevelse kring tjänsten eller produkten. Idag bör områden som CEM – Customer experience Management ligga högt på företags prio-listor. Inom programmet Certified Networker får du möjligheten att arbeta på sin strategi, din produkt och tjänst, hur kommunicerar du kring den och vad innehåller den, kanske måste den utvecklas eller så är det budskapet som skall förtydligas och vässas.

Enligt en 2011 Customer Experience Impact Report, började 89% av konsumenterna att göra affärer med och eller inköp från en konkurrent efter en dålig kundupplevelse.

2) Gör dina anställda ”Happy”

”Kunderna kommer aldrig att älska ett bolag tills de anställda älskar det först.” – Simon Sinek

Om du vill att dina kunder ska vara glada, måste du först göra dina medarbetare ”happy”. Att göra dina anställda ”happy” innebär inte bara att ge dem snacks, flextid, ersättningar för kurser och sociala evenemang. Det innebär det fantastiska i att inspirera, stärka, stötta och utbilda dina anställda för att de ska bli motiverade. Du måste inspirera och utbilda dina anställda så att du kan känna dig trygg i att dina anställda fattar rätt beslut utifrån sina egna bedömningar, vidare är det ditt ansvar att de också känner sig delaktiga i företagets framgång. Det ska även tas i beaktande kring lojalitet att yngre medarbetare har en benägenhet att byta jobb oftare om de inte känner sig stärkta och sedda i sina roller för företaget.

Vidare bör attityden ”service-minded” genomsyra hela företaget och inte bara vara en avdelning på ditt företag. På ett eller annat sätt, kommer alla dina anställda att interagera med dina kunder någon gång om det så är indirekt eller i direkt kontakt. Då kan det spela en avgörande roll i uppgiften att göra dina kunder ”happy”. Det är också därför det är viktigt att alla vet vilka era kunder är och förstår produkterna och tjänsterna som erbjuds, även denna är en självklarhet bland många företag.

De flesta företag har problem med att få ut sitt budskap, vässa sitt budskap eller paketera sina produkter. Vi har flera tjänster som stödjer er i den processen. Inte bara Certified Networker som hjälper dig att plocka fram ”passionen” för varför du gör det du gör, vi har dessutom strateger som ständigt arbetar med paketeringar av produkter och tjänster, inte minst inom content marketing.

Sist men inte minst

3) Var konsekvent.

En kunds uppfattning om företaget påverkas av varje interaktion, det är därför viktigt att vara samspelt och konsekvent. Det är en samling av många små interaktioner skapar helhetsupplevelsen. Därför att det viktigt att alltid be om feedback från dina kunder. Om du inte ber om feedback kan du heller aldrig identifiera, åtgärda och förbättra områden där behovet finns. Du kan heller inte följa ditt företags utveckling.

Kom däremot ihåg att uppfylla dina kunders förväntningar inte är samma sak som att göra dem glada. Att glädja dina kunder kräver att du lyssnar på deras klagomål, ber om deras förslag, och strävar efter att alltid förbättra och hitta nya sätt att överträffa deras förväntningar.

Målet för varje interaktion dina anställda har med kunder bör vara att lösa sina problem, att göra det i tid och till sist ge rekommendationer för att göra kunderna mer framgångsrika.

Hjälp kunden på vägen genom effektiva testimonials som stödjer bådas externa kommunikation. Det är alltid två som skall gå ut som vinnare när arbetet är klart.

För mer inspiration läs våra andra inlägg,

För mer information kontakta oss på @amazeme.se

Ha en super dag!

Team AmazeMe